Категорії
Корисні матеріали Поради юриста

Питання реалізації прав представників ключових спільнот, які брали участь у бойових діях, на отримання статусу учасника бойових дій

Після початку злочинної агресії росії проти нашої держави, чимало громадян України, які є представниками ключових спільнот, приймали особисту участь у бойових діях як у складі загальновійськових, так і добровольчих формувань місцевої територіальної оборони. У другому випадку частина з учасників супротиву російським загарбникам не завжди мала час належно оформити свій статус згідно нормативних вимог через терміновість бойової ситуації. 

Але навіть при офіційно визначеному статусі особи, як військовослужбовця ЗСУ, мали місце випадки, коли захисники, які були представниками ЛЖВ, перебуваючи тривалий термін у важких обставинах без належного лікування, отримували значне погіршення стану свого здоров’я, яке перешкоджало їх подальшої участі у бойових діях та вело за собою звільнення з лав ЗСУ за станом здоров’я. Це робило актуальним визнання їх статусу, як учасника бойових дій (УБД), оскільки такий статус є важливим для особи, адже дає їй право на ряд пільг та соціальних гарантій з боку держави, у т.ч. щодо лікування. 

Згідно з вимогами чинного законодавства, при відповідних суб’єктах Міноборони та ЗСУ, почали свою роботу Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців ЗСУ, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. 

На практиці отримати статус УБД можна трьома способами:

 • за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;
 • за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;
 • за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СЦ).

Тож, розберемо питання щодо випадків самостійного звернення військовослужбовця та особи, яка звільнена з військової служби через ТЦК та СЦ.  

Порядок отримання статусу УБД – подання документів особисто чинним військовослужбовцем ЗСУ.

По-перше, військовослужбовцю треба подати на ім’я командира військової частини (підрозділу) рапорт стосовно надання йому комплекту документів, які є підставою для надання йому статусу учасника бойових дій за виконання ним особисто або у складі військової частини (підрозділу), бойових (службових) завдань під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

На підставі цього командир військової частини (підрозділу), через службу персоналу (кадрових центрів) має організувати оформлення та видачу військовослужбовцю наступних документів:

 1. довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
 2. в обов’язковому порядку не менш як один з таких документів:
  • витяги (копії) бойових донесень;
  • витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань);
  • витяги (копії) з вахтових журналів;
  • копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

До цього можуть додаватись інші підтверджуючі документи за наявності.

Для осіб, які перебували в полоні, або в заручниках, матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактом потрапляння в полон, або в заручники.

Після отримання необхідних документів, військовослужбовцю у підрозділі служби персоналу (кадровому центрі) мають повідомити адресу комісії з питань розгляду матеріалів про визнання його учасником бойових дій для самостійного подання документів на розгляд. 

На розгляд цієї комісії військовослужбовець подає наступні документи:

 1. рапорт (заяву) щодо розгляду його документів на комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;
 2. довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
 3. в обов’язковому порядку не менш як один з таких документів:
  • витяги (копії) бойових донесень;
  • витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань);
  • витяги (копії) з вахтових журналів;
  • копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Як зазначалося,  також можуть додаватись інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання особою особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, а для осіб, які перебували в полоні, або в заручниках – матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактом потрапляння в полон, або в заручники.

До цього також додаються:

 • засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта, місце проживання та документа про присвоєння ідентифікаційного номера або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері. 

На підставі цього Комісія зобов’язана:

 • після отримання рапорту (заяви) військовослужбовця з документами, зареєструвати їх в спеціальній книзі обліку;
 • у місячний строк з дня їх отримання розглянути та довести прийняте комісією рішення до військовослужбовця з наданням роз’яснення щодо порядку отримання посвідчення учасника бойових дій;
 • через відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів), які відповідають за організацію роботи комісій, організувати роботу з видачі посвідчення учасника бойових дій особисто військовослужбовцю або через військову частину, де він проходить військову службу;
 • через відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів), які відповідають за організацію роботи комісій, інформувати про видачу посвідчення Міністерство у справах ветеранів України. 

Порядок отримання статусу УБД особою, звільненою з військової служби через ТЦК та СП. 

Така особа за місцем своєї реєстрації (перебування на військовому обліку) має подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП):

 1. рапорт (заяву) щодо розгляду документів особи на комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;
 2. довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
 3. в обов’язковому порядку не менш як один з таких документів:
  • витяги (копії) бойових донесень;
  • витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань);
  • витяги (копії) з вахтових журналів;
  • копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Як зазначалося,  також можуть додаватись інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання особою особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, а для осіб, які перебували в полоні або в заручниках – матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактом потрапляння в полон або в заручники.

До цього також додаються:

 • засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта, місце проживання та документа про присвоєння ідентифікаційного номера або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері. 

Відповідні підрозділи соціального забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобов’язані:

 1. після отримання від особи заяви з документами, зареєструвати їх в спеціальній книзі обліку;
 2. перевірити чи документи містять достатні докази та підтверджуючі факти виконання особисто заявником або у складі військової частини (підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, проведення розвідувальних заходів, та відповідність їх вимогам нормативно-правових актів з питань надання статусу учасника бойових дій;
 3. у разі потреби, зробити необхідні запити до військових частин, де особи проходили військову службу або до відповідних архівних установ;
 4. після оформлення необхідного комплекту документів направити його на розгляд відповідній комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. 

Після цього, комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій зобов’язані:

 1. після отримання з ТЦК та СП заяв осіб з документами, зареєструвати їх в спеціальній книзі обліку;
 2. в місячний строк з дня їх отримання розглянути та довести прийняте комісією рішення до відповідного ТЦК та СП. 

Підрозділи соціального забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки після отримання рішення комісії про надання особі статусу учасника бойових дій мають:

 1. забезпечити доведення рішення комісії до відповідної особи;
 2. організувати видачу посвідчення учасника бойових дій (УБД) особисто заявнику;
 3. проінформувати про видачу посвідчення учасника бойових дій відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів), які відповідають за організацію роботи комісій. 

В свою чергу відповідна комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій через відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів) має інформувати про видачу посвідчення Міністерство у справах ветеранів України.