Категорії
Корисні матеріали Поради юриста

Питання мобілізації осіб у військовий час (частина 2)

В Україні триває загальна мобілізація. Але не всі особи можуть за станом свого здоров’я брати участь у бойових діях. Є випадки, коли стан здоров’я робить особу непридатною до значного навантаження, в т.ч. при проходженні військової служби, але є особи, які непридатні до військової служби взагалі, а є інші, які непридатні до неї у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час. Чим така людина може займатися, має вирішуватися з урахуванням індивідуальних протипоказань згідно з лікарською комісією. Це питання актуальне для представників ключових спільнот, особливо таких, як ЛЖВ, ЛЖТБ, ЛВНІ або пацієнти ЗПТ, які мають потребу в регулярному отриманні лікування, згідно стану свого здоров’я.

Як показує аналіз повідомлень про порушення прав, іноді виникають випадки, коли клієнти проєкту з кола спільнот стикаються з ситуаціями при проходженні мобілізаційних заходів за викликом по повістці для взяття на облік, які викликають у них сумніви щодо законності. Наприклад, коли вони вважали себе непридатними до військової служби через ВІЛ-статус, захворювання на гепатит або туберкульоз, проте їм було повідомлено про те, що вони обмежено придатні. Тому, розглянемо питання придатності, непридатності, або обмеженої придатності особи до мобілізації залежно від стану здоров’я за законом.

По-перше, слід зазначити, що низка захворювань (та, відповідно, стан здоров’я особи) є перепоною для проходження військової служби у мирний час, але під час воєнного стану цей перелік суттєво скорочується. Так, Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII прямо передбачає військовий облік військовозобов’язаних громадян, яких за станом здоров’я визнано непридатними до військової служби в мирний час, та обмежено придатними у воєнний час.

Призов військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII, який вимагає військовозобов’язаних з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік, визначення їх можливого призначення. Це викликає питання про те, хто ж підлягає призову під час мобілізації, а хто ні.

Перелік осіб, що не підлягають призову визначено в статті 23 цього Закону. Так, призову на військову службу під час мобілізації за станом здоров’я не підлягають громадяни України, які:

  • визнані за результатами медичного огляду непридатними до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку; 
  • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (надаватиметеся відстрочка з наступним проходженням ВЛК).

Перелік захворювань, які дають призовнику право на відстрочку або на отримання довідки про непридатність, міститься у Наказі МОУ «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» від 14.08.2008  № 402. Розклад таких хвороб розроблений відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб (МКХ-10). Це досить об’ємний документ, та зокрема, він включає наступні види захворювань, які можуть бути актуальними для уваги представників спільнот.

Туберкульоз  

Особи з активним туберкульозом легень з виділенням мікобактерій, або активним, прогресуючим туберкульозом інших органів позалегеневої локалізації непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

Особи з активним туберкульозом легень без виділення мікобактерій, або позалегеневим туберкульозом у період основного курсу лікування непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час.

Особи з клінічно вилікуваним туберкульозом – також непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час. Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально.

Гепатити 

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є лише особи, хворі на тяжкі форми вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем организму.

Вірусні гепатити зі стійкими помірними порушеннями функцій органів роблять особу непридатною до військової служби в мирний час, але обмежено придатною у воєнний час. Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається ВЛК індивідуально.

Вірусні гепатити без порушення функції або з незначним порушенням функцій органів робить особу придатною у воєнний час. Придатність до військової служби або обмежена придатність особи  визначається ВЛК індивідуально.

ВІЛ

Особи з хворобою, зумовленою ВІЛ, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами та іншими уточненими хворобами (В20-В22) є непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Особи з хворобою, зумовленою ВІЛ, яка супроводжується іншим станом (В23, В24) непридатні до військової служби в мирний час, але обмежено придатні у воєнний час. Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. Особи з безсимптомним носійством ВІЛ також обмежено придатні у воєнний час. 

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (F10 – F19)

Особи з синдромом залежності з різкими, стійкими психічними розладами непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

Особи з синдромом залежності з помірними або незначними психічними розладами непридатні до військової служби в мирний час, але обмежено придатні у воєнний час 

На підтвердження стану здоров’я особі необхідно пред’явити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки документи, зокрема медичні висновки відповідного закладу охорони здоров’я, пройти медичний огляд ВЛК. Пам’ятаємо, що висновок про непридатність до військової служби має право зробити тільки відповідна військово-лікарська комісія (ВЛК).

Медичний огляд проводиться ВЛК та включає в себе вивчення та оцінку стану здоров’я такої особи. Кожний призовник має оглядатися хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за наявності медичних показань і лікарями інших спеціальностей.

Під час огляду призовників лікарі зобов’язані визначити стан їх здоров’я та ступінь придатності до військової служби. При цьому мають враховуватися характер захворювання або фізичної вади особи, ступінь їх розвитку, функціональних порушень, та вимоги, які ставить військова служба до стану здоров’я.

Після закінчення огляду кожний лікар записує в облікову картку призовника (на збірному пункті – у Картку медичного огляду призовника на збірному пункті) висновок про придатність (тимчасову непридатність або повну непридатність) до військової служби, відповідну статтю розкладу хвороб, дату огляду та підписує висновок із зазначенням свого прізвища та ініціалів і скріплює особистою печаткою. За результатами медичного огляду спеціалістами відповідальний лікар – член комісії приймає підсумкове рішення щодо придатності призовника за станом здоров’я до військової служби, що скріплюється його підписом та особистою печаткою лікаря.

У випадку, якщо лікарям важко визначити стан здоров’я призовника, його можуть доправити на амбулаторне або стаціонарне обстеження в лікувально-профілактичний заклад. 

За результатами медичного огляду особи ВЛК може прийняти одне з таких рішень:

  • придатний для військової служби.
  • тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування (у воєнний час відстрочка від призову за станом здоров’я може надаватися призовникам на строк до 2 місяців та за медичними показаннями вона може бути продовжена на 2 місяці і втретє – на такий самий термін). Після завершення відстрочки має бути проведений повторний медогляд для вирішення питання подальшої придатності до військової служби.
  • підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та проведення повторного медичного огляду (із зазначенням дати проведення).
  • непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов’язаних. 
  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягає виключенню з військового обліку.

У спірних питаннях, коли особа, яку мобілізують, не погоджується з висновками лікарів комісії, вона також може бути направлена на контрольне обстеження до військового лікувального закладу. Також такому випадку вона має право оскаржити висновок місцевої ВЛК та вимагати проведення свого обстеження Центральною ВЛК. Також у будь-якому разі особа має право на звернення до суду у разі порушення її прав.