Категорії
Корисні матеріали Поради юриста

Введення електронних рецептів на ліки

У зв’язку з продовженням реалізації медичної реформи, до звичних обставин лікування додаються послідовні зміни. Інформація про те, що значна кількість ліків тепер можливо буде придбати тільки через попереднє отримання рецепту на них, розповсюдження електронного документообігу, у т.ч. рецептурного, викликає питання у частини клієнтів проєкту.

Декларованою підставою для збільшення частки рецептурних ліків у обігу препаратів є визнання сучасною медициною того, що ці препарати мають підвищений ризик виникнення побічних ефектів, несуть ризик зловживання або виникнення залежності, через що прийом їх має контролюватися лікарем.

Це може викликати стурбованість на перший погляд, але слід пам’ятати, що чимало препаратів, які є в аптеках, і до цього були формально рецептурними. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Але тепер замість паперового рецепту в ряді випадків буде вимагатися переважно електронний рецепт. Що ж стосується переліку медичних препаратів, які відпускаються за рецептом, то він суттєво ніяк не змінився. Рецептурними як і раніше є нарковмісні ліки, деякі знеболювальні та заспокійливі засоби, антибіотики, протисудомні та гормональні препарати, засоби для лікування захворювань серця, антигіпертензивні та кроворозріджувальні засоби, протизаплідні засоби тощо. 

Діючий порядок відпуску ліків регулюється «Правилами виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби», що затверджені Наказом МОЗ України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо призначення та відпуску лікарських засобів і медичних виробів за рецептом» від 15.03.2023  № 494.

Згідно них, електронний рецепт – це медичний документ в електронній формі, сформований лікарем в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я на підставі існуючих медичних записів в цьому Реєстрі.

При цьому встановлено, що рецепти, що мають право виписувати лікарі, які надають первинну медичну допомогу, в тому числі на лікарські засоби або медичні вироби, які підлягають реімбурсації, виписуються зазначеними лікарями незалежно від наявності у пацієнта укладеної декларації з відповідним лікарем.

Тобто для отримання електронного рецепта не потрібно обов’язково мати декларацію з сімейним лікарем. Виписати рецепт на рецептурний препарат зможе будь-який лікар, який відповідає за лікування – хірург, терапевт, кардіолог чи онколог.

З впровадженням електронного рецепта не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати рецепт на ліки. Це можна буде зробити зокрема і дистанційно. Призначення ліків можуть бути доступні при цьому у смартфоні пацієнта. 

Нагадаємо, що реімбурсація – це повне або часткове відшкодування суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вартості лікарських засобів або медичних виробів, що були відпущені пацієнту на підставі рецепта, за рахунок коштів Державного бюджету України.

Рецепти мають виписуватися пацієнту за наявності відповідних показань з обов’язковим внесенням відомостей до первинної облікової медичної документації.

Встановлюється, що рецепти виписуються для відпуску з аптечних закладів споживачам на:

1) лікарські засоби, які підлягають відпуску за рецептом та повна вартість яких оплачується за рахунок коштів споживача та/або інших джерел, не заборонених законодавством, крім бюджетних коштів;

2) лікарські засоби та медичні вироби, які підлягають реімбурсації;

3) лікарські засоби та медичні вироби, які відпускаються на пільгових умовах;

4) лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптеки.

Після виписування електронного рецепта пацієнту (або його представнику у відповідних випадках) має надаватися інформація про номер виписаного електронного рецепта та код підтвердження для відпуску з аптечного закладу за електронним рецептом лікарських засобів та медичних виробів.

Пацієнт має право за своїм запитом (або його представника) отримати інформаційну довідку в паперовій формі, що сформована системою та містить відомості про номер виписаного електронного рецепта, код підтвердження, дату виписування електронного рецепта, а також інформацію про виписаний лікарський засіб або медичний виріб. Інформаційна довідка, видана відповідно до цього абзацу, не вважається електронним рецептом та має лише інформаційний характер.

Лікарям дозволяється виписувати рецепт на лікарський засіб в кількості, необхідній для проведення курсу лікування, за винятком наркотичних лікарських засобів, що відпускаються згідно з окремими нормами разового відпуску таких засобів за рецептом, зазначеними в додатку до цих Правил.

Наркотичні лікарські засоби також раніше завжди відпускалися виключно за рецептом лікаря. Це спеціальні рецептурні бланки форми № 3, які виготовляються на рожевому папері, нумеруються, обліковуються та підлягають суворій звітності в медичних та аптечних закладах. Також на комбіновані лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їхню гранично допустиму норму, рецепти виписуються на рецептурних бланках форми № 1 (ф-1). 

Передбачається, що цифровізація та відпуск наркотичних препаратів за електронним рецептом посилить контроль за продажом цих препаратів. Так, тільки лікар може вносити інформацію про стан здоровʼя пацієнта до електронної системи охорони здоров’я та робити відповідні призначення, засвідчуючи це власним електронним підписом.

Встановлюється, що для комбінованих лікарських засобів в оригінальних упаковках, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що перевищує їх гранично допустиму норму, дозволяється виписувати в одному рецепті одну упаковку такого лікарського засобу, але не більше п’ятдесяти таблеток.

У якості окремих прикладів можна привести норми відпуску рецептурних лікарських засобів Бупренорфіну (таблетки 0,2 мг та таблетки 0,4 мг) – гранично допустима для відпуску кількість засобу на один рецепт складає 0,017 г, а на таблетки 2 мг, 4 мг та 8 мг – 0,112 г. Для Метадону (таблетки 5 мг, 10 мг, 25 мг, 40 мг) ця кількість складає 1 г.

У разі порушення прав на отримання рецепту або відпуску ліків можна подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ: https://bit.ly/3L9IUdM та крім того, звернутися у контакт-центр НСЗУ за безоплатним номером 16-77.