Категорії
Корисні матеріали Поради юриста

Актуальні питання для представників ключових спільнот-ВПО

Через злочинну агресію росії проти нашої держави значна кількість громадян України вимушено покинула свої міста та домівки, рятуючись від небезпеки. Такі громадяни, згідно законодавства, є внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Під час проведення аналізу випадків порушень прав клієнтів проєкту REAct, які знаходилися у цьому стані, виявилося, що клієнти зі спільнот ЛЖВ, ЛЖТБ, ЛВНІ, пацієнти ЗПТ, стикнулися з порушенням своїх прав та виникненням низки проблемних питань. Поперед всього, це були питання забезпечення житлом, медичної та соціальної допомоги, а також доступу до працевлаштування та освіти.

Одна з ключових потреб, з якою, як правило, стикаються внутрішньо переміщені особи, це потреба у забезпеченні житлом. Без забезпечення безпечного помешкання, можливість реалізації прав на доступ до лікування, соціальну допомогу, зайнятість та інші законні потреби, досить звужується на практиці. На жаль, значний чинник негативного впливу на дотримання прав представників ключових спільнот, які вимушені були переїхати до більш безпечних районів, нерідко виявляється дискримінаційне ставлення. Так, клієнти Проєкту часто звертаються стосовно того, що житло їм або не надається взагалі, або ж надається виключно на залишкових підставах.

Почнемо розбір саме з існуючих вимог законодавства щодо забезпечення ВПО житлом, які необхідно знати, щоб бути в змозі відстоювати свої права. 

Головним після Конституції при цьому буде Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 року № 1706-VII, який встановлює рівні для всіх внутрішньо переміщених осіб гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів у т.ч. на:

 • створення належних умов для постійного чи тимчасового проживання; 
 • оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення;
 • забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом 6 місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути додатково продовжено).

Місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень зобов’язані забезпечувати: 

 • взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в порядку, встановленому Законом; 
 • надання інформації внутрішньо переміщеним особам про можливі місця і умови для їх тимчасового проживання/перебування з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних та фізичних осіб, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях; 
 • надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам житлового приміщення або соціального житла, придатного для проживання, за умови оплати зазначеними особами відповідно до законодавства вартості житлово-комунальних послуг.

Розберемо такий документ, як «Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» від 29 квітня 2022 р. № 495. 

Згідно нього, внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї безоплатно надається житлове приміщення з фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території відповідних уповноважених органів. При цьому, потреба в житлових приміщеннях з фонду визначається в розмірі не менш як 6 кв. метрів на одну особу.

Житлові приміщення з фонду мають надаватися з урахуванням потреби різних соціальних груп з метою забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили працездатність; особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії росії.

ВПО для взяття на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, має подати заяву до уповноваженого органу, у межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

До такої заяви додаються:

 1. копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
 2. копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);
 3. копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);
 4. копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);
 5. копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Особі, яка подала заяву про взяття на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, має видаватися уповноваженим органом, що здійснює взяття на облік, опис отриманих документів, в якому зазначається інформація про дату подання та реєстрації заяви, реєстраційний номер заяви та перелік документів, доданих до заяви, за підписом посадової особи, яка їх прийняла. 

Рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, має прийматися протягом 1 робочого дня після подання заяви.