Категорії
Корисні матеріали Поради юриста

Проходження МСЕК в умовах воєнного стану

Як отримати або підтвердити групу інвалідності за станом здоров’я?

Під час проведення аналізу випадків порушень прав клієнтів проєкту REAct, виявилося, що клієнти з числа ключових спільнот неодноразово стикалися з порушенням своїх прав при проходженні медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), у тому числі у містах переселення (евакуації). При цьому, порушники посилалися на такі підстави, як відсутність місцевої реєстрації та необхідних медичних документів (у т.ч. таких, що не стосуються безпосередньо діагнозу), пропонували звертатися для проходження МСЕК по місцю попереднього проживання, тощо.   

Треба зазначити, що проходження медико-соціальної експертизи для чималої кількісті представників ключових груп нерідко було складним завданням, що вимагало часу та викликало напруження у хворої особи, супроводжувалося проявами дискримінаційного ставлення з боку медичних працівників до неї. 

Наразі, під час війни, коли для осіб з кола ключових спільнот отримання або підтвердження групи інвалідності за станом здоров’я є хоч якоюсь запорукою отримання регулярного грошового забезпечення та соціального захисту з боку держави, знання своїх прав при проходженні МСЕК, обов’язків МСЕК відносно особи, яка звернулася, та вимог до проходження експертизи є вкрай важливим. 

Пропонуємо розібрати це питання на підставі регуляції чинного законодавства та інформації МОЗ.   

По-перше, слід запам’ятати, що на період дії воєнного стану на території України процедура проведення медико-соціальної експертизи була спрощена задля забезпечення гарантування прав хворих осіб в умовах війни. Базовим документом при цьому є Постанова Кабінету Міністрів України «Питання медико-соціальної експертизи» від 03.12.2009 р. № 1317, до якої було внесено відповідні зміни та доповнення.

Згідно законодавства, медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Міські, міжрайонні, районні МСЕК визначають: ступінь обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі, реабілітації, реабілітаційний потенціал, групу інвалідності, потребу осіб з інвалідністю у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення на підставі медичних показань і протипоказань, а також з урахуванням соціальних критеріїв, тощо.

Які документи потрібно подавати для проходження МСЕК?

Під час звернення до МСЕК особі необхідно мати з собою документи, що підтверджують стійке порушення функцій організму цієї особи, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи. Також необхідно пред’явити:

  • паспорт або ID картку з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
  • військовий квиток (копію) або тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних, призовників);
  • направлення на проходження МСЕК (форма №088/о);
  • медичну документацію, оригінали (виписки з амбулаторної карти форма 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого (форма 027/о), результати лабораторних та інших обстежень, консультативні висновки профільних спеціалістів тощо та амбулаторну картку хворого;
  • інші додаткові документи у разі необхідності підтвердження тієї чи іншої причини інвалідності (це виноситься на розсуд комісії). 

Дуже важливим питанням є потреба відновлення медичних документів, які були втрачені або загублені під час переїзду та евакуації. Це актуальне питання для чималого кола представників ключових груп, як показує аналіз кейсів системи REAct.  

Для відновлення медичної документації (результатів обстеження, лікування, проведених стаціонарних й оперативних втручань) потрібно зверніться до сімейного або іншого лікаря первинної ланки за місцем фактично перебування. Лікар зобов’язаний відновити у такому разі медичні документи через Електронну систему охорони здоров’я або провести (призначити) додаткові обстеження.

Якщо потрібно відновлення документів про інвалідність особи, потрібно звернутися до місцевого органу соціального захисту, який має доступ до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може надати інформацію про групу і причину раніше встановленої інвалідності. 

Якщо потрібно відновлення інших документів або довідки МСЕК чи необхідності проходження медико-соціальної експертизи можна звернутися до самої МСЕК за місцем фактично перебування, при цьому лікарі МСЕК мають підказати особі способи розв’язання проблемних питань.

Треба звернути увагу на те, що на період дії воєнного стану МСЕК здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Тобто експертиза має проводитися за направленням ЛКК незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування громадян, які звертаються для встановлення групи інвалідності!

У разі, якщо особа хоче встановити інвалідність, але не може прибути на огляд – МСЕК може приймати таке рішення заочно на підставі направлення ЛКК закладу охорони здоров’я. 

Також слід мати на увазі, якщо є обставини, за яких хвора особа не можете пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування. Можливість цього гарантована п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України» від 08.03.2022 р. № 225, згідно якого «повторний огляд (МСЕК), строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування за умови неможливості направлення».

При цьому, всі виплати та відповідні пільги мають зберігатися за особою до закінчення строку проходження повторного огляду. 

Що робити, якщо МСЕК під час її проходження особою, відмовляє у визнанні інвалідності особи?

Якщо це сталося, то таке рішення МСЕК можна оскаржити протягом 1 місяця. Для цього необхідно звернутися до МСЕК, яка прийняла це рішення, чи до обласної МСЕК, після чого має бути проведено повторний огляд особи – заявника та винесене нове рішення. У випадку повторної відмови таке рішення можна оскаржити, звернувшись до Центральної МСЕК МОЗ України. 

Додатково звертаємо Вашу увагу, що рішення МСЕК усіх рівнів можна оскаржити в суді у визначеному законодавством порядку. 

Також якщо під час проходження МСЕК будь-яким чином порушуються права особи, то можна звертатися телефоном на «гарячу лінію» МОЗ: 0 800 60 20 19.