Categories
Brochures Useful materials

Do not hesitate to contact REActors in Serbia!

REAct in Serbia is coordinated by Timok Youth Center, a nonpolitical, nonprofit, nongovernmental civic society organization aimed at increasing the development of civil society in Serbia, with a precise focus on the youth population.

REAct (Prava – Dokazi – Akcije) je program za podršku osobama koje žive sa HIV-om i osobama u riziku od HIV-a, kada su njihova prava povređena ili se suočavaju sa nasiljem, diskriminacijom ili stigmom. Pružamo konsultacije i podršku u zajednici za prevazilaženje zakonskih prepreka pristupu uslugama prevencije i lečenja HIV-a, ali i drugim uslugama.