Categories
Brochures Useful materials

Do not hesitate to contact REActors in Montenegro!

REAct in Montenegro is coordinated by CAZAS, which is a non-governmental, non-profit organization that promotes health, provides support to vulnerable populations, and empowers young people.

Program REAct (Rights – Evidence– Actions) je usmjeren na podršku osobama koje žive sa HIV-om i osobama u riziku od HIV-a, u slučajevima kada se njihova prava krše ili se suočavaju sa nasiljem, diskriminacijom ili stigmom. Mi obezbjeđujemo savjetodavne konsultacije i podršku kako bi se prevazišle barijere u pristupu preventivnim uslugama u odnosu na HIV, kao i tretmanu I liječenju.