Категорії
Корисні матеріали Поради юриста

Соціальні гарантії для внутрішньо переміщених осіб

Через військову агресію рф в Україні станом на серпень 2022 нараховується близько 4 млн. внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Цей новий, для багатьох вимушений статус, передбачає відповідні гарантій державного соціального захисту. Розглянемо їх.

Хто визнається внутрішньо переміщеною особою?

ВПО може бути: громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій. Держава має вживати всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та законами України, щодо захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для інтеграції за новим місцем проживання в Україні.

Що підтверджує факт того, що особа є ВПО та де вона має отримати реєстрацію?

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Не тільки повнолітні особи, але й кожна дитина, у тому числі яка прибула без супроводження батьків, інших законних представників, має отримувати таку довідку. Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа має звертатися із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевих рад за місцем фактичного переміщення. Заява подається внутрішньо переміщеною особою, у тому числі неповнолітніми дітьми, особисто. У випадку з малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – заява подається через законного представника. Разом із заявою заявник має подати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

Довідка про взяття на облік ВПО засвідчує її місце проживання на період наявності відповідних підстав. Адресою фактичного місця проживання ВПО може бути адреса відповідного місця компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (адреса містечка із збірних модулів, гуртожитку, оздоровчого табору, будинку відпочинку, санаторію, пансіонату, готелю тощо).

Яким чином має відбуватися забезпечення реалізації прав ВПО на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту?

Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано, як ВПО, мають право на отримання соціальних послуг за місцем реєстрації свого фактичного місця проживання.

Взята на облік ВПО, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, має отримувати статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. 

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, мають забезпечуватися безкоштовним харчуванням за рахунок бюджету.

ВПО з тимчасово окупованої території мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування. Матеріальне забезпечення, страхові виплати призначаються за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці виплати, а в разі їх відсутності – за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, встановленому правлінням Фонду соціального страхування України.

На що ще мають право ВПО, згідно державних гарантій?

Внутрішньо переміщена особа має право на:

 • єдність родини (що передбачає обов’язок держави сприяти об’єднанню родини, члени якої вимушено розділилися (загубилися) в наслідок ризиків та інших факторів впливу під час переміщення/евакуації з небезпечних районів, тобто у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок);
 • інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів;
 • безпечні умови життя і здоров’я;
 • достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;
 • створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;
 • оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечках із збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення;
 • забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
 • сприяння у переміщенні її рухомого майна;
 • сприяння у поверненні на попереднє місце проживання;
 • забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
 • влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 • отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
 • проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
 • безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення;
 • отримання гуманітарної та благодійної допомоги; 
 • інші права, визначені Конституцією та законами України.

Забороняється дискримінація ВПО при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є внутрішньо переміщеними особами.

Яка допомога на проживання надається ВПО та на підставі чого?

Механізм надання допомоги на проживання ВПО визначає «Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» від 20 березня 2022 р. № 332. 

Починаючи з травня 2022 р. допомога надається ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, або за подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), формується в електронній формі відповідно до «Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)», 

Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Для отримання допомоги ВПО заповнює заяву, яка може бути також подана до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевих рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.